Przejdź do treści

Nowe świadczenie z rządowego programu ,,DOBRY START” 300+

Od 1 lipca 2018 r. można będzie składać wnioski na nowe świadczenie - ,,Dobry Start’’.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde uczące się dziecko – bez względu na dochody rodziców. Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia, zaś dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24 roku życia.

Zgodnie z uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu ,,Dobry start’’ (M.P. poz.514) i wydanym w związku z tym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. poz.1061), od 1 lipca 2018 r. będzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznym utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego (500+).

Od 1 sierpnia 2018 r. wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry Start” przyjmowane będą w formie tradycyjnej (papierowej) w MOPS Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 9.

Wnioski przyjmowane będą w terminie do 30 listopada, a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy.

Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września.

Świadczenie ,,Dobry start’’ jest zwolnione z podatku, nie podlegać też będzie egzekucji komorniczej, nie będzie też wliczane do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

Tekst: MOPS Krasnystaw

Administrator UMK pt., 06/29/2018 - 13:14 Drukuj 2
facebook