Przejdź do treści

II Sesja Rady Seniorów Miasta Krasnystaw

Data wydarzenia

Za nami II Sesja II Kadencji Rady Seniorów Miasta Krasnystaw. Po powitaniu wszystkich zgromadzonych i kilku słowach wstępu Przewodniczącej Rady Seniorów – Urszuli Hus, nastąpiło tradycyjne przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji. Odbyło się także zaprzysiężenie nowego Radnego – Zenona Kaźmierczaka, któremu Sekretarz Miasta Krasnystaw – Krzysztof Gałan wręczył oficjalne zaświadczenie o członkostwie w Radzie Seniorów.
Następnie radni przystąpili do zgłaszania interpelacji oraz zapytań. Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca RS, odnosząc się do zapytania z poprzedniej sesji na temat sygnalizacji świetlnej w naszym mieście. Poinformowała o negatywnej odpowiedzi z Urzędu Miasta i Starostwa i zapowiedziała, że jeszcze będzie interweniować w tej sprawie. Interpelowała również w kwestii wznowienia nadawania wiadomości krasnostawskich przez Telewizję Kablową Krasnystaw.
Radna Anna Listowska w imieniu krasnostawskich seniorów prosiła o postawienie ławek wzdłuż ulicy Głowackiego oraz Sobieskiego (w kierunku przychodni). Radna Gabriela Łukaszczyk zaznaczyła wartość posiadania Ogólnopolskiej Karty Seniora, która upoważnia do wielu zniżek. Sekretarz Rady Seniorów – Barbara Szymańska zwróciła uwagę na potrzebę modernizacji chodników przy ulicy Poniatowskiego, Mickiewicza i Szkolnej (w kierunku Caritas) oraz na fakt, że część mieszkańców ulicy Szkolnej nie ma dostępu do kanalizacji ściekowej.
Kolejnym punktem obrad była akceptacja Uchwały nr II z dnia 28.06.2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Seniorów Miasta Krasnystaw na drugie półrocze 2018 roku. Uchwała została jednogłośnie przyjęta.
Następnie głos zabrała kierownik Centrum Charytatywnego Caritas w Krasnymstawie – Monika Kowalczyk, która przekazała informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Przedstawiła także ofertę, jaką posiada dla seniorów oraz odpowiedziała na ich zapytania.
Na sesję zaproszono również Przewodniczącą Rady Działalności Pożytku Publicznego Urzędu Miasta Krasnystaw – Alicję Grabiec, która przedstawiła formy współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi.
W kolejnej części obrad Sekretarz Miasta udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. W ostatnim punkcie sesji - wolnych wnioskach i sprawach różnych - wspomniał, że Pani Burmistrz podpisała zarządzenie dotyczące Budżetu Obywatelskiego na rok 2019 i zaproponował, by Rada Seniorów wyłoniła swojego reprezentanta do zespołu opiniującego. Radni jednogłośnie zdecydowali, że funkcję tę, po raz czwarty, będzie pełnił Radny Ludwik Kafarski.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Mariusz Antoniak poinformował o nowej akcji społecznej pn. „Klub Pomocy Wzajemnej” pod patronatem Pani Burmistrz. Ideą akcji jest wsparcie mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej. Osoby, które mają zbędny, ale sprawny sprzęt AGD, meble itp. mogą zgłosić ten fakt do MOPS-u i zostaną one przekazane potrzebującym. Osoby potrzebujące zaś mogą same zgłosić się do pracowników MOPS.
Na zakończenie Przewodnicząca Rady Seniorów podała informację o wyjeździe do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, gdzie 6 lipca będzie można usłyszeć zestaw najsłynniejszych arii operetkowych oraz pieśni neapolitańskich pn. „Trzech tenorów i ona jedna”. Cały wyjazd jest bezpłatny, a zapisywać się można osobiście w sekretariacie KDK.
Kolejna sesja Rady Seniorów nastąpi dopiero po okresie wakacyjnym.
 

Administrator UMK wt., 07/03/2018 - 12:12 Drukuj 3
facebook